پەیوەندی

سەرەتای ڕۆژێکی نوێ

شەقامی سالم، تەنیشت پردی خەسرەو خاڵ، بەرامبەر بینای شارەوانی سلێمانی، تەنیشت چێشتخانە خاڵ نهۆمی ٤ ژمارە ١٠ سلێمانی، کوردستان، عێراق

07701572783

  ٠٧٧٠١٥٧٢٧٨٣

info@eternalvidya.org

پێڕست